Utbildning
Publicerat: 2014-03-17

Spaning

Digitala tentor på Handels-högskolan

Digitala tentor på Handels-högskolan

Genom företaget DigiExam, som grundades i Handelshögskolans egen företagsinkubator SSE Business Lab, är det nu möjligt för studenterna vid Handelshögskolan att skriva tentor digitalt. Systemet löser många av de problem som funnits med handskrivna tentor. I det nya systemet skriver studenterna tentorna på sin egen laptop i ett fusk- och driftsäkert program istället för att använda penna och papper. För lärarna finns en webb-app där man digitaliserar hela processen i att skapa, skriva, rätta och återkoppla.
Läs mer:
http://www.mynewsdesk.com/se/handelshogskolan_i_stockholm/pressreleases/handelshoegskolan-satsar-paa-digitala-tentor-972156
https://www.digiexam.se/sv/
Introfilm: