Hälsa / Träning Utbildning Värderingar
Publicerat: 2024-03-28

Spaning

Allt fler barn ringer till BRIS

Allt fler barn ringer till BRIS

De senaste årens utveckling av klimatkrisen, krig i omvärlden, ekonomi och kriminalitet påverkar barn och barns mående. Under 2023 ökade samtalen till Bris med 16 procent. Det framgår av Bris Barnrapporten 2024. Rapporten bygger på kvalitativa och kvantitativa analyser av barns kontakter med Bris, på aktuell och relevant forskning och lyfter vad som behöver förändras för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Under året som gått har Bris haft 51 587 stödjande kontakter med barn upp till 18 år, via chatt, telefon, sms och mejl, samt på våra mottagningar. Det är ökning på 16 procent jämfört med 2022.

Psykisk ohälsa har länge varit den vanligaste kontaktorsaken när barn vänder sig till Bris. Det dåliga måendet hänger oftast ihop med vad som händer i barnets liv eller i omvärlden. I rapporten lyfter Bris tre kontaktorsaker som ökat mycket under 2023 och på olika sätt fått stora konsekvenser för barn och barns mående:

  • Skola – ökat med 34 procent jämfört med 2022
  • Självskada – ökat med 42 procent jämfört med 2022
  • Kriminalitet – ökat med 60 procent jämfört med 2022

 

Källa: https://bris.se/barnrapporten

 

Bild: BRIS press