Hälsa / Träning
Publicerat: 2020-12-08

Spaning

Digitala vårdbesök ökade med 100%

Digitala vårdbesök ökade med 100%

Revisionsföretaget Grant Thornton kartlägger varje år den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige. Årets rapport visar att den digitala utvecklingen går rekordsnabbt nu – pådrivet av pandemin:
2019 genomfördes nästan 1,2 miljoner digitala vårdkontakter, det är en ökning med 70 procent jämfört med 2018. Antalet digitala vårdgivare har ökat kraftigt, men de tre största aktörerna (Kry, Min Doktor, Doktor.se) stod för 90 procent av distansbesöken 2019.
Mellan januari och maj 2020 minskade antalet fysiska besök inom primärvården med 36 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt uppgick antalet digitala besök hos nätläkarbolagen under samma period till 800 000, vilket motsvarar en ökning på nästan 100 procent.
Under pandemin har den digitala vården för många varit det enda alternativet. Under februari och mars 2020 ökade antal vårdkontakter till Kry med 60 procent och antalet användare av digitala vårdtjänster hos Region Stockholm tiodubblades under de första månaderna 2020.
Förtroendet för digitala vårdbesök är dock fortsatt lågt. Enligt SKR och Vården i siffror uppger endast 21,5 procent av de tillfrågade att de har stort eller ganska stort förtroende för digitala vårdbesök. 2017 var motsvarande siffra 18,8 procent. Detta kan ställas i relation till att sex av tio uppger att de har ganska stort eller stort förtroende för vården som helhet.
Nästa steg i utvecklingen är nu framväxten av digifysisk vård hos nätläkarna där de stora aktörerna siktar in sig på att etablera och förvärva fysiska vårdcentraler för att knyta ihop digital och fysisk vård.
 
Källa: https://via.tt.se/data/attachments/00381/079e8c66-9f19-41ea-816a-f1929a1b0fd1.pdf
 
Bild: Press Grant Thornton