Digitalisering av bilköpet

Digitalisering av bilköpet

Ju yngre generation bilköpare desto större intresse för digitala tjänster inom bilköp. I åldern 18-34 år kan fler än var fjärde svensk exempelvis tänka sig att genomföra bilköpet av en handlare helt och hållet online. Motsvarande siffra bland 55 år eller äldre är endast var tionde. Det visar en undersökning från Blocket i samarbete med Yougov.

Det är främst digitala kanaler som gäller när 18-34-åringar letar information inför ett bilköp. Blocket är den mest använda informationskällan (44 %), följt av sökmotorer som t.ex. Google (39 %) och sin egen bekantskapskrets (28 %). Ungefär var tionde (12 %) söker information på Youtube, att jämföra med motsvarande 6 respektive 1 procent av de andra åldersgrupperna (35-54 år och 55+). Hela 48 procent inom åldersgruppen 55+ vänder sig först och främst till den fysiska bilhallen för att inhämta information. Motsvarande siffra bland 18-34-åringar är 19 procent.

Fler än var fjärde bilköpare (29%) i åldern 18-34 år kan tänka sig att genomföra bilköpet av en handlare helt och hållet online, utan att fysiskt besöka bilhallen. Sex av tio (60 %) vill dessutom få bilen hemkörd. Detta att jämföra med åldersgruppen 55+ där var femte är intresserad av onlineköp och mindre än hälften (46%) är intresserade av hemleverans för testkörning.

 

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/blocket/pressreleases/yngre-bilkoepare-vill-klicka-hem-sin-bil-fraan-soffan-2748115