Digitalisering kan rädda den fysiska handeln

Digitalisering kan rädda den fysiska handeln

En färsk undersökning utförd på beställning av Klarna ger inblick i hur konsumenter och ledande modehandlare förväntar sig att modern teknik kommer att påverka framtidens modehandel. Undersökningen utfördes under London Fashion week, där över 2 000 modeentusiaster och 50 beslutsfattare inom modebranschen intervjuades.

Nio av tio (90%) av de tillfrågade att de värdesätter besök i fysiska butiker. Det är tydligt att den fysiska närvaron och det mänskliga bemötandet är viktigt då ungefär tre fjärdedelar (73%) uppger att de uppskattar den unika upplevelsen det innebär att bli bemött av personalen i butiken. Samtidigt tycker sex av tio (61%) att det går snabbare att bestämma sig för vad de ska köpa om de har möjligheten att känna på kläderna.

En tydlig utmaning för de fysiska butikerna är att kunna konkurrera med det personligt anpassade utbud kunder har möjligheten att uppleva online. Ungefär hälften (49%) av de tillfrågade uppger att de saknar erbjudanden och utbud som är personligt anpassade i fysisk butik. Siffran är ännu högre bland unga, med motsvarande 69% av tillfrågade i åldersgruppen 16-24 och 61% i åldersgruppen 25-34.

Nästan hälften (46%) av de tillfrågade anser att onlineshopping idag ger en bekvämare och totalt sett bättre kundupplevelse jämfört med shopping i fysiska butiker. Men med nya tekniska innovationer kan de fysiska butikerna förändra sättet vi handlar kläder på. Med hjälp av uppfinningar som möjliggör kroppsscanning och virtuella provrum kommer modehandlare att kunna erbjuda kunder ett personligt skräddarsytt utbud och möjligheten att se hur kläder passar utan att behöva byta om.

Drygt fyra av tio (42%) tillfrågade skulle vilja använda teknologi som tar kroppsmått för att på förhand säkerställa att kläderna har rätt storlek. Omkring en fjärdedel välkomnar smart teknologi som augmenterad och virtuell verklighet (23%) samt smarta provrum som rekommenderar kläder (25%).

 

Läs mer: https://www.klarna.com/uk/fashtechfuture/