Media Teknik / Prylar
Publicerat: 2022-12-08

Spaning

Disney föryngrar med AI

Disney föryngrar med AI

Disney har utvecklat ett nytt AI-verktyg, Fran. Programvaran kan användas för att verklighetstroget föryngra skådespelare. Metoden ska bara ta fem sekunder per bildruta samtidig som ansiktets identitet fortfarande bevaras. Fran är tänkt att användas för visuella effekter inom film och ska vara produktionsredo.

 

Källa: https://studios.disneyresearch.com/2022/11/30/production-ready-face-re-aging-for-visual-effects/

 

Bild: Disney