Arbetsliv
Publicerat: 2023-12-11

Spaning

Distansarbete ger färre vetenskapliga genombrott

Distansarbete ger färre vetenskapliga genombrott

Distansarbetet gör det svårare att sammanfoga idéer mellan medarbetare. Detta enligt en studie som precis kommit från Oxford Univ och Pittsburgh Uni. Datoriseringen kopplar förvisso ihop fler men leder inte till fler vetenskapliga genombrott då dessa framförallt sker i mötet mellan människor i samma rum.

Se på de som fick årets medecinpris - hade de inte mötts vid kopiatorn hade kanske det inte funnits ett Covid vaccin förrän nu!