Arbetsliv Media Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2017-01-03

Spaning

Bredare bildsök på Google

Bredare bildsök på Google

En bildsök på "ingenjör" på Google visar en mängd träffar på män i skyddshjälm studerandes ritningar. Använder man istället det svenska företaget Semcons tillägg Re-Search görs en parallell sökning som visar kvinnor i samma typ av yrkesroll. Båda sökresultaten visas bredvid varandra. Tanken med tillägget är att göra könsfördelningen på Google mer balanserad.
Det här går helt i linje med skådespelerskan Geena Davis, grundare av Geena Davis Institute for Gender in Media, kända citat: "If you can see it, you can be it". För att samhället ska kunna bli mer jämlikt och alla ska känna att de kan bli vad de vill måste icke-stereotypiska bilder visas i media. Särskilt flickor behöver uppmuntras att ta mansdominerade vägar i yrkeslivet och för att de ska känna att det är möjligt behöver de kvinnliga förebilder.
ReSearch är fortfarande under utveckling och finns än så länge bara i en Beta-version. Många yrkesroller är däremot redan inkluderade och det fungerar åt båda håll, dvs mansdominerade yrken visar bilder på kvinnor i det yrket och kvinnodominerade yrken visar bilder på män i det yrket.
Läs mer: http://semcon.com/re-search/