Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2022-09-14

Spaning

Piteå kommun använder VR för vårdutbildning

Piteå kommun använder VR för vårdutbildning

Piteå kommun gör nu en obligatorisk internutbildning i förflyttningsteknik tillgänglig året om, utan att utbildare i fysisk person behövs på plats. Tillsammans med Atea och Warpin Media AB har en virtuell utbildning skapats som nu nylanseras och införs i verksamheterna under hösten 2022. Utbildning i förflyttningsteknik, det vill säga hur man hjälper en person att ändra läge från exempelvis liggande till sittande, är obligatorisk för all personal som arbetar inom vård och omsorg. Det är Piteå kommuns rehabenhet som ansvarar för att internutbilda övrig personal.

Utbildningen med VR-teknik omfattar totalt åtta delmoment och innehåller både informationsfilmer och praktiska övningar. Förhoppningen är att utbildningen tillsammans med en fysisk förflyttningsutbildning ska kunna förebygga arbetsskador som kan uppstå vid felaktig teknik i förflyttningar. Rehabenheten ser VR-tekniken som en möjlighet för personalen att få fler tillfällen att träna förflyttningsteknik men också att den kan bidra till en ökad kroppskännedom hos personalen som är en viktig faktor för att kunna tillgodogöra sig förflyttningsteknik. Kommunen har köpt in tio VR-glasögon med tillhörande handkontroller och de kommer till en början roteras mellan verksamheterna enligt ett visst schema.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases/piteaa-kommun-i-framkant-inom-vaard-och-omsorg-infoer-obligatorisk-vr-utbildning-i-foerflyttningsteknik-3203566

 

Bild: Press Piteå Kommun