Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2018-12-21

Spaning

Ökad jobbstress bland akademiker

Ökad jobbstress bland akademiker

Mer än varannan akademiker med barn uppger att de känner sig stressade över att gå tidigt från jobbet för att hämta barnen. Det visar en ny undersökning gjord av Saco. Samtidigt anser var fjärde akademiker att deras chef inte känner till hur mycket de jobbar.
85 procent av de tillfrågade akademikerna uppger att de inte kan koppla bort tankarna rörande jobbet på sin fritid.
Var tredje akademiker anser att de den senaste månaden har avbrutit en fritidsaktivitet för att svara på jobbsamtal eller utföra en arbetsuppgift.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/okad-jobbstress-bland-sveriges-akademiker