Arbetsliv Hälsa / Träning Utbildning Värderingar
Publicerat: 2019-05-07

Spaning

Kvinnor klarar högskolan bättre än män

Kvinnor klarar högskolan bättre än män

En studie från IFAU, Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitiskt utvärdering har påvisat att män i högre grad får ett bättre resultat på högskoleprovet än kvinnor, men att kvinnor får bättre betyg i skolan. Studien förklarades med bakgrund av kognitiv förmåga och motivation, där främsta anledningarna till att än presterar bättre på högskoleprovet hade ingen som helst orsak från motivation utan om deras kognitiva förmåga. Studiens fann att de som gjorde Högskoleprovet ofta hade en högre kognitiv förmåga än snittet, vilket förklarar till den högre poängsumman på Högskoleprovet. Däremot visar studien att kvinnors resultat i grund och gymnasieskolan var baserat på deras motivation och som därmed var högre än männens. Vad som också noterades i studien var huruvida bra man skulle lyckas med högskolestudier som baseras på ett bättre resultat på högskoleprovet eller via bra betyg i gymnasieskolan så stod bättre betyg som en högre sannolikhet att avsluta studierna på högskolan.
Läs mer: https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2019/r-2019-09-konsskillnader-i-skolbetyg-och-resultat-pa-hogskoleprov_betydelsen-av-kognitiva-egenskaper-och-motivation.pdf