Privatekonomi
Publicerat: 2021-01-12

Spaning

Donera till Cancerfonden via Klarna

Donera till Cancerfonden via Klarna

Cancerfonden och fintechföretaget Klarna har under 2020 inlett ett samarbete med målet att skapa en friktionsfri och moderniserad givarupplevelse. Nu utvecklas samarbetet ytterligare. Samarbetet ger Cancerfonden möjlighet att genom Klarnas app kommunicera och möjliggöra donationer direkt med sina givare via artiklar, pushnotifikationer och annonsering i sociala kanaler.
Cancerfonden har under samarbetet kraftigt förenklat processen för personer att bli månadsgivare genom att de anpassat och tillämpat Klarnas smidiga flöde för månadsbetalningar, tagit fram lösningar för exponering på externa plattformar och effektiviserat drift och underhållsprocesser.
 
Källa: https://www.cancerfonden.se/?gala2021=true
 
Bikd: Screen shot Cancerfonden