Arbetsliv Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2018-10-16

Spaning

Svensken inte orolig för AI och robotar

Svensken inte orolig för AI och robotar

Svenskarnas oro för konsekvenserna med AI är inte speciellt stor. Det visar en färsk opinionsundersökning från Novus som utförts på uppdrag av Bisnode. Endast 5 % känner sig oroliga över att AI ska ta deras jobb. 46 % av svenskarna ser däremot AI som en viktig möjlighet för samhället, och då främst inom arbetslivet. Var fjärde svensk kan mycket väl tänka sig få service av en robot på områden som idag utförs av människor.
Opinionsundersökningen visar att 8 av 10 svenskar tror att AI kommer att förändra samhället. Det är främst inom arbetslivet AI kommer att ha störst påverkan för att exempelvis ta bort farliga jobb och rutinmässiga arbetsuppgifter, effektivisera processer och minimera fel som uppstår på grund av den mänskliga faktorn. Endast 1 av 20 uttrycker oro över att AI ska ta deras jobb. Dessutom, visar undersökningen, är var fjärde svensk positiv till att få service av en robot istället för en människa.
Bisnode i Sverige utlyser nu ett stipendium för att bidra till att lösa samhällsutmaningar med hjälp av artificiell intelligens. Sophiastipendiet går till en person, organisation eller företag som på ett påtagligt sätt bidragit till att lösa ett samhällsproblem med hjälp av AI. Stipendiet uppgår till 100 000 kronor och delas ut årligen med start i februari 2019.
 
Mer information om Sophiastipendiet finns på https://www.bisnode.se/sophiastipendiet