Värderingar
Publicerat: 2023-11-02

Spaning

Dyster bild av utvecklingen för demokrati i världen

Dyster bild av utvecklingen för demokrati i världen

Demokratins tillstånd i världen fortsatte att försvagas 2022. I hälften av länderna som omfattas av rapporten sågs nedgångar i minst en demokratiindikator. De länder där utvecklingen gått mest bakåt de senast fem åren är Benin, Burkina Faso, Tchad, Guinea, Mauritius, Tunisien, Belarus, El Salvador, Nicaragua, Afghanistan och Myanmar. Bland ljusglimtarna sågs en viss förbättring i kampen mot korruption, speciellt i Afrika, Asien, Stillahavsområdet samt Europa.

Även i Sverige ses försämringar. Sett till helheten ligger Sverige fortsatt i toppskiktet bland världens demokratier. Sverige är ett av bästa av de undersökta länderna när det kommer till representation – ett mått på valsystemets trovärdighet – och hamnar på en femteplats när det kommer till rättssäkerhet. Mer negativt är det när det kommer till deltagande, som mäter hur involverade medborgarna är i demokratiska uttryck under och mellan val, till exempel genom engagemang i civilsamhället. I den kategorin, där Sverige låg i topp 2017, får vi nöja oss med en trettondeplats efter att ha halkat ned sju placeringar sedan fjolårets rapport. Sverige sällar sig också till de många länder runt om i världen som enligt Idea ser en nedgång i medborgerliga rättigheter, såsom yttrandefrihet.

 

Källa: https://www.idea.int/publications/catalogue/global-state-democracy-2023-new-checks-and-balances

 

Bild: Depositphotos