Shopping
Publicerat: 2021-08-19

Spaning

E-handel av dagligvaror minskade under juli

E-handel av dagligvaror minskade under juli

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 1,2 procent under juli 2021 jämfört med samma månad 2020, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Branschen möter höga jämförelsetal då motsvarande siffra för juli i fjol var 6,1 procent. Försäljningsutvecklingen i butik uppgick till 1,4 procent under månaden. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 3,5 procent. Hemleverans minskade med 4,6 procent och upphämtning i butik minskade med 2,5 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i juli till 3,6 procent. Det är första gången sedan Dagligvaruindex startade som försäljningsutvecklingen i butik var högre än e-handelsutvecklingen, och andra månaden i rad som försäljningen i fysisk butik uppvisar tillväxt.
 
Källa: https://via.tt.se/embedded/release/tillvaxt-i-dagligvaruhandeln-i-juli-trots-hoga-jamforelsetal?publisherId=3235444&releaseId=3304268
 
Bild: Press Svensk Dagligvaruhandel