Shopping
Publicerat: 2015-04-09

Spaning

E-handeln förutspås ta över

E-handeln förutspås ta över

I en nyligen publicerad analys från Swedbank förutspås att uppemot 40 procent av all detaljhandeln i Sverige kommer att ske på nätet om 10 år (idag står den för ca 6 procent), och redan 2016 toppar försäljningen i butik för att därefter successivt minska. Enligt Swedbank är denna trend redan tydlig i t ex USA där e- handeln beräknas stå för hela 30 procent av all handel i år. Utvecklingen börjar redan märkas tydligt i butikerna. På tre år har antalet kundbesök halverats i den amerikanska detaljhandeln under högsäsongen november-december, från nästan 35 miljarder besök år 2010 till 17,6 miljarder 2013, enligt undersökningsföretaget Shoppertrak.
Effekterna av att en ökad e-handel börjar synas i butikerna. T ex innebär färre kunder i butikerna att detaljhandel i allt högre grad handlar om mer än bara inköp av varor. I USA har lyxbutiker och exklusiva shoppingcenter klarat sig bra medan enklare shoppingcenter tappat kundunderlag. Även hur vi handlar påverkas. Här ser man hur gränsen mellan e-handel och köp i butik suddas ut. Lika gärna som kunder kan prova skor i butik och sedan köpa dem på nätet, gör de research på nätet och köper sedan sina skor efter att ha prövat dem i butik.
Läs mer om Swedbanks analys på: http://www.swedbank-aktiellt.se/2015/mars/e-handel_dramatiskt_skifte_for_butikssverige.csp