Resa
Publicerat: 2014-09-23

Spaning

Egen fil för elbilar i Norge?

Egen fil för elbilar i Norge?

Norge är ett av de hetaste länderna världen för elbilar. Tack vare stora statliga subventioner har många norrmän, lockade av gratis parkering, gratis el och möjligheten att få köra i kollektivkörfältet, gått över till att köpa elbil. Här har t ex elbilsmärket Tesla varit den mest sålda bilen, alla kategorier. Frågan är nu om elbilarna blivit för populära? I Oslo utreds nu nämligen möjligheten att upplåta ett helt körfält för elbilar. Idag har elbilar möjlighet att köra i kollektivtrafiksfilen men nu har antalet elbilar blivit så stort att de utgör ett hinder för kollektivtrafiken vilket medfört förseningar. Istället vill man nu alltså skapa en egen fil för elbilar. Tidigast 2016 skulle en sådan lösning kunna vara i drift.
Läs mer här: http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/09/17/2157/Politikk/utreder-nytt-kjrefelt-for-elbiler