Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2017-05-16

Spaning

Egoistiska skäl bakom välgörenhet

Egoistiska skäl bakom välgörenhet

4 av 10 svenskar som skänker pengar till välgörenhet gör det främst för att det får dem att må bra. Det visar en ny undersökning gjord av Välgörenhetsbarometern, som presenteras i rapporten Vad driver svenskarnas givande till välgörenhet? Vilken organisation man i sin tur väljer att skänka sina pengar till påverkas av givarens allmänna bild av organisationen. Vidare belyser rapporten ett fortsatt lågt förtroende för att pengarna man skänker verkligen kommer fram och gör nytta. Hela 91 % svarar att det är viktigt att organisationen talar om hur deras pengar används. Överlag är det ett fåtal organisationer som dominerar branschen både när det gäller insamlade medel och allmänhetens inställning och kunskap till välgörenhetsorganisationer. De två organisationer som får störst förtroende är Cancerfonden och Läkare Utan Gränser. Ofta går givandet också hand i hand med att man har en personlig koppling till organisationen eller det specifika ändamålet.
Läs mer om rapporten här: http://valgorenhetsbarometern.se/