Resa
Publicerat: 2015-01-07

Spaning

EJ uppkopplad i fjällen

EJ uppkopplad i fjällen

En ny rapport från Svenska Turistföreningen (STF) har kartlagt hur fjället kan bli mer attraktiv för ungdomar. I projektet "Get Real" har man undersökt vad som skulle kunna göra fjällsemestrar mer attraktiva för ungdomar. Undersökningen visar till exempel att de efterfrågar spännande ledsträckningar som inte alltid följer den plattaste vägen på fjället. De söker äventyr och utmaningar och ser gärna alpina sträckningar på lederna och leder till toppar. Intressant är också att internetuppkoppling toppar listan över vad man INTE vill ha.
Ungdomarnas tio viktigaste faktorer för en bra fjälled
1. Proviantförsäljning (91 %)
2. Övernattningsstugor (87 %)
3. Vägvisningsskyltar (80 %)
4. Avståndsskyltar (76 %)
5. Bastu (76 %)
6. Stickleder till toppar (64 %)
7. Fjällstation (61 %)
8. Rastskydd (58 %)
9. Tältplatser (55 %)
10. Infotavlor (53 %)
Detta vill ungdomarna INTE ha på fjällområdet
1. Internetuppkoppling (85 %)
2. Konserter (74 %)
3. Utegym (52 %)
4. Helikoptertrafik (37 %)
5. Löpartävling (33 %)
6. All övernattning samlat i ett centrum (30 %)
Läs mer om projektet här: http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/tipserbjudanden/Get-Real-/