Resa
Publicerat: 2017-12-13

Spaning

Premiär för självkörande Volvo-bilar i Göteborg

Premiär för självkörande Volvo-bilar i Göteborg

Nu är det äntligen premiär för Volvo Cars test med självkörande bilar i Göteborg. Volvo kommer att börja utveckla sina autonoma bilar med hjälp av svenska familjer, som kommer att testa bilarna på de allmänna vägarna i Göteborg och ge feedback om sina intryck till Volvo Cars ingenjörer.
De två första familjerna har nu fått sina Volvo XC90 som de ska använda sig av för att stötta Drive Me-projektet. Ytterligare tre familjer kommer att få sina bilar under nästa år, och de kommande fyra åren kommer uppemot 100 personer att involveras i Drive Me.
Volvo Cars planerar att ha en helt autonom bil tillgänglig för försäljning 2021 och de data som samlas in under Drive Me kommer att spela en avgörande roll i utvecklingen av dessa autonoma bilar.
Volvo XC90-bilar är utrustade med Volvos senaste förarassistansteknik. Bilarna har dessutom en uppsättning kameror och sensorer som övervakar deras beteende och ger bilen information om omgivningen.
Under dessa inledande stadier kommer familjerna att ha händerna på ratten och hela tiden övervaka körningen när de använder sina bilar. Men med tiden kommer alla deltagarna i Drive Me-projektet, efter att de har fått specialutbildning, gradvis att introduceras till bilar med mer avancerade funktioner för assisterad körning.
Läs mer här: https://www.volvocars.com/intl/about/our-innovation-brands/intellisafe/autonomous-driving/drive-me