Privatekonomi Resa
Publicerat: 2023-08-23

Spaning

Ekonomi viktigt vid val av resesätt

Ekonomi viktigt vid val av resesätt

Västtrafik har undersökt hur invånarna i Västsverige ser på sitt resande idag och i framtiden. Över 4 000 västsvenskar har svarat på frågorna. Resultatet visar att den försämrade samhällsekonomin har gjort avtryck. Restid och ekonomi är de viktigaste faktorerna när resenärerna väljer resesätt. Ekonomiska skäl är den vanligaste anledningen till att man ändrar sitt sätt att resa, att man byter beteende.

Undersökningen visar också att resenärerna tycker att omställningen går för långsamt. Sju av tio vill att samhället investerar mer i kollektivtrafik och nästan hälften tycker att det behövs nya lagar och regler som styr mot hållbart resande.

Att åka mer kollektivtrafik och mindre bil anses enligt undersökningen vara det viktigaste som individen kan göra för att minska CO2-utsläppen. Samtidigt räcker inte miljöargumenten till för att motivera ett förändrat beteende. I stället är det fortsatt vardagsnära frågor som tid och pengar som är avgörande.

Undersökningen berör också attityder kring nya delade mobilitetstjänster. Svaren visar att det finns en stark tro på att efterfrågan på dessa kommer att växa i samhället. Tre av tio tror att användandet av samåkning, bildelning, hyrcyklar och elsparkcyklar kommer att öka. Däremot tror färre än en av tio på att de själva kommer att använda delade tjänster mer i framtiden.

 

Källa: https://www.vasttrafik.se/om-vasttrafik/presstjanst/pressmeddelande/3361359/

 

Bild: Västtrafik