Arbetsliv Hälsa / Träning Hem / Boende Privatekonomi Resa Värderingar
Publicerat: 2017-10-27

Spaning

9 av 10 Stockholmare trivs med livet

9 av 10 Stockholmare trivs med livet

Länsstyrelsen har presenterat resultatet av sin medborgarundersökning och är mycket nöjda med resultatet då 9 av 10 trivs med livet, endast 1 % i undersökningen trivs inte alls.
10 % anger dock att de känner rädsla att vistas i centrala stan vilket är den största ökningen i undersökningen sedan 2015.
Över 50 % uppger att de upplevt otrygghet i sitt eget område på kvällar eller nattetid i Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Farsta och Skärholmen samt förorterna Sundbyberg, Upplands Väsby och Sollentuna.
Andelen som däremot har utsatts för våld har inte ökat men den upplevda rädslan gör att fler avstår från aktiviteter.
Kvinnor som joggar i naturen som känner otrygghet är hela 44 % att jämföra med männen som är 21 %.
Ekonomi - de med svensk bakgrund är i högre utsträckning nöjda, 63 %, än personer av utomeuropeisk härkomst, 37 %.
Fakta: Urvalsundersökning som omfattar 18 000 personer i åldern 18-85år, genomförd av SCB på uppdrag av länsstyrelsen. Svarsfrekvens 42 %.
Länk till undersökningen: http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2016/R2016-27-stockholm-2017-full-fart-framat-webb.pdf