Privatekonomi
Publicerat: 2024-05-16

Spaning

Ekonomin lyfter inte

Ekonomin lyfter inte

Enligt SCBs senaste statistik framgår att det kärva ekonomiska läget fortsätter. Nolltillväxt präglade hela 2023 och det har fortfarande inte lyft under första delen av 2024.

För konsumenter gäller fortsatt att indikatorn för konsumtion befinner sig i recessionsfas samtidigt som indikatorn för konsumenters framtidstro är positiv.

Läs mer på SCB: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/amnesovergripande-statistik/sveriges-ekonomi-statistiskt-perspektiv/pong/statistiknyhet/sveriges-ekonomi--statistiskt-perspektiv-nr-5-2024/