En allt mer polariserad värld

En allt mer polariserad värld

Undersökningsföretaget Ipsos har genomfört en större undersökning där man frågat människor i 27 olika länder om de upplever att landet de lever i är polariserat. Och det är ett nedslående resultat. I genomsnitt upplever 75% av människorna ide undersökta länderna att det samhälle man lever i är uppdelat. Högsta andel är det i länder som Serbien, Argentina och Peru där mer än 90% uppger att de anser att deras land är polariserat. Lägst andel (något förvånande) är det i länder som Saudiarabien och Kina.

6 av 10 uppger att de upplever att deras samhälle är mer polariserat idag än för 10 år sedan. Endast 16% anser att det är mindre polariserat idag.

 

Läs mer: https://www.ipsos.com/en/bbc-global-survey-world-divided