Media Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2018-06-05

Spaning

Hantering av personliga data oroar

Hantering av personliga data oroar

Två tredjedelar av svenskarna är oroliga över hur företag använder sig av den personliga data de samlar in. Det visar en ny SynoInt-undersökning på uppdrag av Tieto. Över 90 procent av de svarande anser att det är viktigt att företagen informerar hur de använder den personliga data de samlar in, men endast en tredjedel anser att företagen är tillräckligt bra på detta.
I undersökningen från Tieto ställdes en öppen fråga till drygt 1000 svenskar om deras inställning till att dela med sig av personlig data till företag, och svaren visar att merparten är mer negativt än positivt inställd till detta. Dessutom visar undersökningen att nästan två tredjedelar av respondenterna uttryckte oro för hur företag använder sig av den personliga data de samlar in.
De flesta respondenterna anser att det är viktigt att man är informerad om hur företagen använder den personliga data de samlar in kring sina användare, men endast en tredjedel av de svarande anser att företagen gör det tillräckligt bra.
Rapporten visar att människor oberoende av ålder delar uppfattningen att det är viktigt att företagen informerar dem om hur de använder personuppgifter som samlas in. Yngre personer (18-35 år) har dock en mer positiv inställning till att dela personuppgifter med företag jämfört med dem som är 36 år eller äldre. En tydlig majoritet av den yngre åldersgruppen tycker också att företagen är bra på att informera om personuppgiftsanvändningen, medan en majoritet av äldre anser att företagen är dåliga när det gäller att informera om hur de använder sina personuppgifter.
 
Läs mer och ladda ner hela rapporten här: https://campaigns.tieto.com/sv/smartaresamhalle