Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2016-10-24

Spaning

Nutidens hälsoiver är som en religion

Nutidens hälsoiver är som en religion

Enligt ett forskningsprojekt vid högskolan i Halmstad uppfyller dagens stora intresse för träning och hälsa alla kriterier för att vara en religion.
Forskaren, Britta Pelters har utgått från Vanderpools religionssociologi som innefattar en lista med tio funktioner och sociala processer som karakteriserar en religion och applicerade sedan det på hälsa. Då upptäckte forskarna att dagens förhållningssätt till hälsa passade in på alla tio punkter.
Vanderpools tio kriterier:
– det heliga
– en omfattande världsbild
– moraliska värderingar
– en skyddande skärm
– frälsning/befrielse
– symboler
– ritualer
– sinnesstämning och känslor
– övertygelse om unik realism och sanning
– gemenskap
Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/hh/pressreleases/haelsa-aer-den-nya-religionen-1618782?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email