En av fem är flexitarian

Allt fler svenskar väljer att äta mindre kött, det visar en färsk Sifo-undersökning beställd av WW ViktVäktarna. 38 procent har minskat sin konsumtion i någon grad, vilket är tre procentenheter högre än en Sifo-undersökning som gjordes av WW ViktVäktarna i augusti 2020.

Betydligt fler kvinnor (47%) än män (30%) väljer att byta ut proteinkällan. Siffran är också högre bland unga i åldern 16–34 år (46%) än i den äldre åldersgruppen 56–79 år (31%). Den minskade köttrenden syns även i Jordbruksverkets statistik. I Sverige har den genomsnittliga årskonsumtionen av kött minskat från 88,4 kilo per person 2016 till 78,6 kilo 2020.

När det kommer till frågan om vilken vego-profil som stämmer in bäst svarar 17 procent flexitarian, det vill säga att man föredrar en kost som till största del består av grönt men som har små inslag av kött. Även här skiljer sig svaren bland könen. Fler kvinnor (23%) än män (12%) identifierar sig som flexitarianer.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/viktvaktarna/pressreleases/naera-var-femte-svensk-aer-flexitarian-3111928

 

Bild: Depositphotos