Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2020-09-16

Spaning

Minskad alkohol-konsumtion med 9% sedan 2010

Minskad alkohol-konsumtion med 9% sedan 2010

Alkoholkonsumtionen uppgick till 8,67 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, under 2019. Det är en minskning med 2 % jämfört med 2018. Uppgifterna presenteras i rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2019” från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Det är framförallt vin som konsumeras i Sverige. Vin stod för 42,8 % av all alkohol som konsumerades, starköl stod för 31,9 % följt av sprit med 18,8 %. Folköl och cider stod för 4,7 % respektive 1,9%. När det gäller minskningen under 10-talet är det framförallt resandeinförseln, folkölsförsäljningen och köp av smugglad alkohol som har minskat enligt CAN.
 
Källa: https://www.can.se/publikationer/alkoholkonsumtionen-i-sverige-2019/
 
Bild: Depositphotos