Resa
Publicerat: 2012-09-21

Spaning

En framtid utan trafikolyckor?

En framtid utan trafikolyckor?

Utanför Borås byggs det just nu en stor testanläggning för aktiv säkerhet, Astra Zero. Här ska man prova teknik som ska hindra olyckor innan de uppstår. Anläggningen byggs av Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, och Chalmers tekniska högskola. Här kommer det att finnas en miniatyrstad, en motorvägssträcka, en landsväg och en höghastighetsyta för att universitet, forskningsinstitut och fordonsleverantörer ska kunna testa olika säkerhetssystem. Ett exempel på sådana system är de där bilarna skulle kunna kommunicera med varandra. Till exempel skulle man kunna undvika en olycka om en förare försöker köra om i en kurva, samtidigt som ett mötande fordon kommer från andra hållet, systemet ska då kunna ta kommandot över bilen, bromsa in och styra tillbaka in i högerfilen. Asta Zeros stadsmiljö kommer att omfatta nio kvarter med bilar, bussar, lastbilar, cyklar, barnvagnar, fotgängare, träd och stolpar. För att kunna testa om sensor- och radarsystem i bilar hinner stanna fordonet i tid om ett barn rusar ut, ska anläggningen utrustas med dockor på självgående vagnar. Anläggningen beräknas kunna öppna 2014.