Hem / Boende Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2022-05-16

Spaning

Oro för framtida elförsörjning

Oro för framtida elförsörjning

Många svenskar – 77 procent – oroade över den framtida elförsörjningen. Och bara 31 procent tror att politiker och ansvariga beslutsfattare kommer fatta rätt beslut när det gäller elförsörjningen. Det visar konsultföretaget WSP:s senaste undersökning, som besvarades av 2 500 personer under januari–mars 2022.
Mest positiv syn har svenskarna till solel, 78 procent, och vattenkraft, 74 procent, medan 62 procent är positiva till vindkraft. I botten ligger kraftvärme med 42 procent. Samtidigt är det en stor andel – 51 procent – som har en neutral syn på kraftvärme, ”varken eller”.
När det gäller kärnkraften – som ofta hamnar i den mediala hetluften – är 47 procent positiva medan 23 procent är negativa. Men en klar majoritet – 84 procent – vill använda de befintliga kärnkraftsanläggningarna under hela deras återstående livslängd, och 38 procent vill också öka förutsättningarna för att bygga ny kärnkraft.
Undersökningen visar också att många är lite tveksamma till att det byggs ny energiproduktion i närheten av deras bostäder. Bara en tredjedel är positiva till att det byggs ett nytt kraftvärmeverk i närområdet (dock är 49 procent neutrala, ”varken eller”) och 46 procent är positiva till att det byggs ny vindkraft. Även på denna fråga ligger solel i topp  – 65 procent tycker att det vore bra att ha en solcellspark i närområdet.
I undersökningen fick man även ge sin syn på små modulära kärnkraftsreaktorer (SMR). Här är 42 procent positiva, medan 36 procent har en neutral syn. Men bara 20 procent tycker att det vore positivt att bo nära ett mindre kärnkraftverk.
 
Källa: https://www.energi.se/artiklar/2022/maj-2022/svenskarna-vill-helst-inte-ha-energiproduktion-nara-hemmet/
 
Bild: Depositphotos