Resa
Publicerat: 2018-10-22

Spaning

Energistationer istället för bensinstationer

Energistationer istället för bensinstationer

Circle K Norge har visat upp sin strategi för hur man ska hantera en omställning till där våra bilar drivs på el. Circle K vill gå från bensinstationer till energistationer. Genom att samarbeta med flera aktörer, däribland Tesla och Ionity ska man vara lika heltäckande för elbilen som man idag är för fossilbilar.
Strategin är att satsa på två typer av stationer. En variant för stadstrafik och trafik inom städerna. En annan variant utmed de stora vägarna där man möjliggör längre resor. Till Norge kommer Circle Ks offensiv med energistationer redan i höst. Då är den första sträckan mellan Oslo och Stavanger som säkras upp med laddstolpar från flera aktörer.
Till 2020 ska man dubbla antalet laddstationer och fyrdubbla antalet laddpunkter. Circle K har redan stoppat utbyggnaden av fler bensinstationer för att istället satsa på energistationer. Målet för Circle K i Norge är att bli förstahandsvalet för laddning av elbilar.
 
Läs mer: https://www.circlek.no/no_NO/pg1334073899291/about/Presse/Pressemeldinger.html#/