Privatekonomi
Publicerat: 2018-12-10

Spaning

Enklare fakturaköp i butik efterfrågas

Enklare fakturaköp i butik efterfrågas

På många fronter skulle en förenklad betalningsform med faktura i butik kunna vara ett konkurrensmedel, visar en undersökning som Verifone låtit göra.
Drygt hälften av oss – 52 procent – föredrar faktura när vi handlar på nätet och strax under en tredjedel – 31 procent – vill välja och väljer fakturaköp i fysisk butik när det handlar om dyrare produkter.
Men trots att nästan sex av tio handlare erbjuder fakturaköp i butik väljer få att betala mot faktura. Drygt var fjärde svarande tycker att det är för krångligt.
43 procent säger att de aldrig betalar mot faktura i butik och det främsta argumentet emot det är kreditprövningen.
17 procent skulle handla oftare i fysisk butik om det vore enklare att betala mot faktura.
26 procent av handlarna tror att man skulle sälja mer och få fler kunder om man kunde erbjuda ett enklare fakturaköp.
Här är några slutsatser från undersökningen där ett icke känt antal konsumenter svarade och där svarsfrekvensen bland de handlare som inbjöds stannade vid 14 procent.
* Kortbetalning föredras av de flesta. 88 procent av konsumenterna föredrar att betala med kort i butik, medan närmare 37 procent föredrar kontanter. Kvinnor föredrar kort i högre grad än män, 92 respektive 84 procent.
* Egen kreditprövning skulle få var sjunde att betala mot faktura i butik. Närmare var femte, 18 procent, menar att det är besvärande att bli kreditbedömd i butik. Drygt var sjunde, 15 procent, skulle oftare handla mot faktura i butik om de kunde göra sin egen kreditprövning.
* 17 procent skulle handla oftare i fysisk butik om de hade möjlighet att betala mot faktura direkt i betalterminalen. Män i högre grad än kvinnor – 21 procent respektive 14 procent.
* 26 procent av handlarna tror att de kommer kunna sälja mer via enklare fakturaköp. Närmare var femte menar också att man kommer få det lättare att sälja vissa varor i butik genom enklare fakturaköp. Tolv procent menar att fakturaköp kommer göra att folk söker sig till fysiska butiken för att handla snarare än online.
* 39 procent tror att betalning mot faktura på ett enkelt sätt kommer att öka försäljningen.
* Fakturaköp kan öka antalet kunder menar närmare var fjärde handlare. 24 procent av handlarna menar att man tappat kunder för att man inte kunnat erbjuda smidiga fakturabetalningar.
 
Källa: http://www.butikstrender.se/manga-vill-betala-med-faktura-i-butik/