Privatekonomi
Publicerat: 2016-05-09

Spaning

Medborgarlön ska testas i Kanada

Medborgarlön ska testas i Kanada

Ontario i Kanada har långtgående planer på att börja erbjuda en ”baslön” till sina invånare. Man håller just nu på att ta fram ett pilotprojekt för att testa idén. Tanken är att testa konceptet med början hösten 2016. ”Baslönen” ska ses som ett alternativ till det vanliga socialbidraget och man sätter stora förhoppningar till att detta upplägg ska motverka några av nackdelarna med dagens system t ex att personer undviker att söka jobb. Även hälsoaspekten är en viktig del. Tidigare försök har visat en klar förbättring i den aktuella gruppens hälsa.
Läs mer här: http://www.basicincomecanada.org/