Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2014-08-20

Spaning

Ericsson satsar på mångfald

Ericsson satsar på mångfald

Ericsson tänker satsa på mångfald när det gäller obalansen mellan kvinnor och män inom bolaget. Företaget har satt målet att 30 procent av bolagets anställda och chefer ska vara kvinnor år 2020. I dagsläget är 22 procent av alla anställda och 18 procent av cheferna globalt kvinnor. I Sverige är siffran för såväl anställda och chefer 25 procent. Globalt är 20 procent av de som jobbar inom teknikrelaterade yrken på Ericsson kvinnor, och motsvarande siffra för de utanför teknikrelaterade yrkena är 22 procent.
Läs mer här: http://www.dn.se/ekonomi/ericsson-publicerar-mangfaldssiffror/