Arbetsliv Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2020-03-09

Spaning

Kvinnor lockas av hög lön

Kvinnor lockas av hög lön

En ny undersökning som ManpowerGroup genomför visar att kvinnor mellan 25 och 44 år lockas av en högre lön – och det är också en viktig faktor som får dem att stanna på sin nuvarande arbetsplats. För män i samma ålder är lönen inte lika viktig. Det visar en undersökning som ManpowerGroup har genomfört bland över 1 000 arbetande personer i Sverige och Norge.

Vilka är de främsta faktorerna som skulle locka dig till ett nytt jobb? För kvinnor i åldern 25–44 år är löftet om en högre lön den främsta faktorn som skulle få dem att byta arbetsgivare. För kvinnor mellan 25–34 år svarar en femtedel, 20 procent, att högre lön är den viktigaste faktorn. Motsvarande siffra för män i samma åldersspann är 9 procent, som istället tycker att möjligheten att utveckla nya färdigheter är viktigast. För kvinnor och män mellan 35–44 års ålder är motsvarande siffra 22 respektive 18 procent.

Skillnaden i synen på lönen jämnar ut sig i takt med att kvinnor och män blir äldre, men pengar fortsätter vara en viktig faktor som lockar folk till att byta jobb – och få dem att stanna. Men när det gäller att locka till sig nya medarbetare så är det inte bara lönen som spelar roll. Undersökningen ger också insikter i fler framgångsfaktorer för rekryteringen. Personlig utveckling, utmaningar, flexibilitet och att känna ett starkt syfte är viktigt för både kvinnor och män, i alla åldrar.

Undersökningen visar också att nästan åtta av tio, 77 procent, tycker om sitt jobb. Ändå svarar 42 procent att de är intresserade av att hitta ett bättre jobb. Vid en internationell jämförelse bland de femton länder som ingick i undersökningen så tycker medarbetarna generellt om sitt jobb – utom i Japan och Israel. Där svarar bara 45 procent respektive 39 procent att de gillar sitt jobb.

Källa: https://via.tt.se/data/attachments/00146/605bdb4f-0413-4922-8318-fbe261607e56.pdf

Bild: Press Manpower