Arbetsliv Teknik / Prylar Utbildning Värderingar
Publicerat: 2024-05-30

Spaning

Komplex syn på AI i Sverige

Komplex syn på AI i Sverige

I "AI-Kollen 2024", en undersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex (SKI), utforskas svenskarnas relation till artificiell intelligens (AI). Rapporten, som bygger på intervjuer med 1022 deltagare, belyser hur AI-teknologin har integrerats i svenskarnas liv, deras kunskaper, acceptans och de förväntningar de har på framtiden med AI.

Undersökningen visar att AI redan har en stark närvaro i Sverige, särskilt bland yngre och de med högre inkomst, med OpenAI's ChatGPT som den främsta tjänsten. Trots detta är inställningen till AI blandad och komplex. Cirka en tredjedel av associationerna till AI är positiva, en tredjedel negativa, och en betydande tredjedel är neutrala med ord som 'Robot' och 'Datorer'. 39% av svenskarna känner sig trygga med att använda AI.

Rapporten visar också ett det finns ett starkt behov av striktare reglering kring AI, vilket understöds av initiativ som EU AI Act, och lyfter fram AI:s potential att förbättra effektivitet och produktivitet inom många sektorer, inklusive sjukvård.

 

Källa: https://www.kvalitetsindex.se/kundskap/ai-kollen/

 

Bild: Press SKI