Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2021-03-01

Spaning

EU stoppar jobbmejl efter arbetstid?

EU stoppar jobbmejl efter arbetstid?

EU föreslår en lag som ska skydda europeiska arbetstagare från att vara ständigt tillgängliga för sina arbetsgivare.
Tillgängligheten riskerar att leda till depression, ångest och andra hälsoproblem enligt parlamentet. Lagstiftningsinitiativet är genomröstat, det är redan öppet att reglera detta i kollektivavtal för de som önskar.
Frågan är ju ifall företag som handlar med länder i tidszoner långt bort kommer att få införa skift även på tjänstemannanivå?
Bild: Shutterstock