Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2020-11-18

Spaning

Få föräldrar delaktiga i barnens liv på internet

Få föräldrar delaktiga i barnens liv på internet

Tele2s nya studie ”Barn och unga på nätet 2020” visar att många föräldrar saknar insikt i barnens uppkopplade liv. Alldeles för många föräldrar är inte delaktiga i sitt barns liv på internet, samtidigt som många barn upplever läskiga saker och blir kontaktade av okända människor. Omkring ett barn per skolklass har blivit tillfrågade av en okänd vuxen att träffas.
Barn tycker att det bästa med internet är: Informationstillgången, möjligheten till kontakt med familj och vänner, samt att internet underlättar deras vardag.
Barn tycker att det sämsta med internet är: Att man är elakare mot varandra på internet än i verkligheten, näthat och hot, falsk information, samt att det är svårt att veta vilka källor man kan lita på. Fler flickor än pojkar har negativa upplevelser.
Några slutsatser från undersökningen:

  • Barn hittar information och får nya vänner på internet
  • Internet kan samtidigt medföra negativa upplevelser
  • Många föräldrar känner oro och vet för lite om sina barns internetvanor
  • Föräldrar kan inte förlita sig på att skolan tar ansvar för barns internetvanor

 
Källa: https://www.tele2.com/files/globalassets/documents/sustainability/Tele2_BoU_2020.pdf
 
Bild: Press Tele2