Få föredrar att göra bankärende på bankkontor

Få föredrar att göra bankärende på bankkontor

En färsk Novus-undersökning från Svea Ekonomi visar nämligen att endast två procent av svenskarna föredrar att göra sina bankärenden på ett bankkontor. Istället dominerar de digitala alternativen. Närmare varannan svensk föredrar att hantera sin ekonomi via datorn. Nästan lika många, 39 procent, använder främst mobilen. Där kan dock stora skillnader utläsas mellan åldersgrupperna, bland svenskar i åldrarna 18–29 år är mobilen det klart populäraste alternativet. Hela 67 procent i den yngre åldersgruppen uppger att de fördrar mobilen för löpande ärenden.

Att svenskarna inte längre föredrar att hantera sina ärenden på ett bankkontor framgår tydligt när det kommer till hur ofta svenskarna faktiskt besöker sin bank fysiskt. Var tredje svensk uppger nämligen att de gör det max en gång var tredje år. Och knappt varannan svensk, 49 procent, besöker ett bankkontor årligen. Endast fem procent uppger att de går till banken varje månad.

 

Läs rapporten: https://www.svea.com/se/sv/privat/artiklar-och-tips/rapporter/

 

Bild: Depositphoto