Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2022-09-27

Spaning

Över hälften kan tänka sig att skola om sig

Över hälften kan tänka sig att skola om sig

I snitt har svenskarna provat på tre olika arbetsformer under arbetslivet. Dagens pensionärer har testat färre arbetsformer, 2,5 i snitt, under arbetslivet än de som är i åldrarna 30–49 år, som hittills testat 3,4 olika arbetsformer i snitt. Det visar Cool Companys årliga frilansrapport. Undersökningen visar att hela 55 procent av svenskarna antingen är tveksamma eller negativt inställda till att jobba med samma sak under hela arbetslivet. Bland den åldersgruppen som hunnit en bra bit in i arbetslivet (30–49 år) och etablerat sig på arbetsmarknaden svarar också ca hälften (54%) att de är tveksamma eller negativa till att jobba med samma sak resten av sitt arbetsliv. En stor andel av svenskarna är dessutom beredda att gå tillbaka till skolbänken för att byta bana i arbetslivet, hela 64 procent uppger att de kan tänka sig att skola om sig. Bland dem i åldrarna 30–49 år syns en något större öppenhet för omskolning, 66 procent.

Bland de som idag frilansar har 87 procent tidigare i arbetslivet haft en anställning, och hela 38 procent av de frilansarna har dessutom haft egna företag vid någon punkt i arbetslivet. Bland arbetsformer frilansarna kan tänka sig prova i framtiden ligger fortsatt frilansande (69%) högst på listan, men likaså uppger 67 procent att man kan tänka sig att prova heltidsanställning. Även egenföretagande är en populär arbetsform att blicka mot bland frilansarna (57%). Bland svenskarna generellt lockas varannan person (47%) av frilanslivet. Hälften av dessa (24%) skulle vilja frilansa med samma typ av jobb som de har idag, och hälften (23%) med ett helt annat yrke fast frilans som arbetsform. Störst andel svarande uppger att friheten som frilanslivet ger är den främsta fördelen (40%) med att arbeta som frilansare eller konsult.

 

Källa: https://coolcompany.com/se/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/Frilansrapporten-2022-ett-dynamiskt-arbetsliv.pdf

 

Bild: Press Cool company