Arbetsliv Utbildning Värderingar
Publicerat: 2022-05-05

Spaning

Fördomsfria rekryterings-trender 2022

Fördomsfria rekryterings-trender 2022

Utvecklingen fortsätter att gå framåt inom området fördomsfri rekrytering, mångfald, inkludering, ledarskap och Future of Work. I sin årliga trendspaning från TNG och Ada Digital har man identifierat åtta rekryteringstrender som påverkar hur företag kommer rekrytera mer fördomsfritt under 2022/2023.

  1. Resilience - Nyckeln till ett inkluderande ledarskap. För att bygga framtidens lönsamma och innovativa organisationer krävs ledare som engagerar sig, skapar tilltro, lyfter individer och inte ger upp trots motgångar.
  2. Talent Market Places - Extern fördomsfri process blir intern. Nu satsar allt fler organisationer världen över på öppna talangplattformar där interna tjänster delas transparent för alla att söka – oavsett var i världen man befinner sig.
  3. Hudfärgsdiskriminering - Hög tid att våga prata hudfärg. För nu varnar experterna om att hudfärgsdiskriminering på jobbet blir allt vanligare. Dels för att vi är obekväma att prata om det. Men också för att mycket sker osynligt.
  4. The Great Revelation - Kandidater har insett sitt värde. Att kandidaten är kund vet vi sedan länge. Men nu är det dags att ta nästa steg, då maktbalansen på arbetsmarknaden har skiftat. Frågan är – är företagen är redo?
  5. Generational Diversity - Från Gen Z till Old Spice-revolt. När fyra generationer ska samsas på samma arbetsmarknad flödar fördomarna. Samtidigt visar forskning tydligt att åldersmångfald är vägen framåt.
  6. Diversity Branding - Talanger kräver synlig mångfald. Från bildval i platsannonser och val av emojis till hur fördomsfri rekryteringsprocessen egentligen är. Dagens jobbsökare ställer nya krav på arbetsgivare.
  7. Kulturell mångfald - Lost in translation. Att förstå och acceptera olikheter är idag ofta affärskritiskt – inte minst idag när vi jobbar remote över landsgränser i diversifierade team. Men i praktiken är det inte alltid så enkelt.
  8. Metaverse - Den virtuella arbetsplatsen. Metaverse är årets hajp. Ett nytt ekosystem av virtuella världar där vi alla blir avatarer. Privat – men också på jobbet. Och många företag är redan där. Häng med!

 
Källa: https://www.tng.se/trender/trendspaning-2022/
 
Bild: TNG