Resa
Publicerat: 2016-12-19

Spaning

Få köper elbil i Sverige

Få köper elbil i Sverige

Accenture har i en ny rapport jämfört elbilsutvecklingen i 14 länder, bland annat Sverige, Tyskland, USA, Kina, Kanada och Indien. Sverige hamnar i botten bland de jämförda länder när det gäller andelen elbilar. Kina är den stora tillväxtmarknaden tillsammans med USA. I Sverige var bara 0,18 procent av hela bilförsäljningen elbilar förra året. I vårt grannland Norge var siffran 17 procent, alltså nära 1 av 5 sålda bilar. Sverige ligger också under snittet sett till andelen sålda elbilar i världen 2015, 0,3 procent eller 270 000 elbilar. Varje land har i rapporten bedömts utifrån bland annat politiska faktorer och hur strukturen för laddstationer ser ut. Klart bäst med både många sålda elbilar och stor potential är Kina och därefter USA. Stor potential har också Frankrike, där man satsat stort på laddstationer och rabatter på nybilspriser. Tre länder hamnar dock rejält bakom Sverige: Brasilien, Indien och Ryssland, som alla bedöms ha små elbilsmarknader, låg tillväxt och dåligt uppbyggd elinfrastruktur.
Läs mer här: https://newsroom.accenture.com/news/china-us-offer-biggest-potential-for-electric-vehicle-sales-but-wider-demand-predicted-to-rise-accenture-research-finds.htm