Arbetsliv
Publicerat: 2015-03-03

Spaning

Facket lockar allt fler unga

Facket lockar allt fler unga

En genomgång av Dagens Nyheter visat att facket lockar allt fler stockholmare och då framförallt unga. Trendbrottet är tydligt, inte minst bland de yngre: en rad LO-, TCO- och Sacoförbund ökade 2014 mer än på många år. Som förklaring uppges att arbetsmarknadens ökade otrygghet – och tuffare facklig betoning av medlemsnyttan bidragit till det ökade intresset. Mellan 30 och 40 procent av de nya medlemmarna uppges vara unga under 30 år.
En stor anledning till uppsvinget uppges vara att hela fackföreningsrörelsen de senaste åren dammat av sina rekryteringsmetoder. Inte minst med hjälp av olika sociala medier, som Facebook, Twitter och Youtube. Det har blivit mer uppsökande verksamhet ute på arbetsplatser, universitet och högskolor, och större betoning på medlemskapets praktiska nytta.
Läs mer här:
http://www.dn.se/sthlm/facket-lockar-allt-fler-unga/