Arbetsliv Utbildning Värderingar
Publicerat: 2024-03-08

Spaning

Ojämställd teknikutveckling oroar kvinnor

Ojämställd teknikutveckling oroar kvinnor

Allt fler unga kvinnor i Sverige oroas över hur bristen på kvinnor inom it/tech påverkar samhället negativt. Färre upplever också att den teknik som de använder i sin vardag, är lika anpassad för kvinnor som för män. Det visar en riksomfattande attitydundersökning som genomförts för tionde året. Årets undersökning, som har tagits fram av Insight Intelligence tillsammans med Tietoevry, Handelsbanken, QRIOS och Bredband2, visar att andelen kvinnor som arbetar med it/tech inte har förändrats det senaste decenniet. Det är endast sex procent som säger sig arbeta med it/tech idag, jämfört med motsvarande fyra procent 2015. Andelen som säger sig studera till it/tech (5 %) har inte heller förändrats nämnvärt de senaste tio åren.

Bristen på kvinnor inom tech har nu blivit mer påtaglig i vardagen. Andelen som upplever att den teknik som de använder i din vardag, är lika anpassad för kvinnor som för män, har minskat med elva procentenheter under det senaste året. Parallellt har andelen som oroas över hur bristen på kvinnor inom it/tech påverkar samhället negativt, ökat med fyra procentenheter under samma period. Det är nu fler som oroas över det än som inte gör det.

På frågan om vad man tror att bristen på kvinnor inom it/tech främst beror på, är det vanligaste svaret att det saknas kvinnliga förebilder.

Undersökningen visar också att:

  • Drygt sex av tio skulle vara mer benägna att arbeta med it/tech på ett företag om det hade en jämn könsfördelning mellan medarbetare/anställda (63 %).
  • Endast var tionde kvinna mellan 16 och 30 år säger sig ha lärt sig mycket om it i skolan (10 %). Det är lika få som svarade det för tio år seden.
  • Majoriteten ser it/tech-branschen som ett framtidsyrke (91 %), som löser samhällsproblem (85 %) och som arbetar aktivt med hållbarhet (59 %).
  • Var femte har blivit mer intresserad av att arbeta med it/tech som en direkt följd av de senaste årens utveckling av AI (19 %).

 

Källa: https://www.insightintelligence.se/unga-kvinnor-och-tech/unga-kvinnor-och-tech-2024/

 

Bild: Depositphotos