Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2020-09-08

Spaning

Stort behov av kompetens-utveckling enligt Unionen

Stort behov av kompetens-utveckling enligt Unionen

Fackförbundet Unionen har med hjälp av en avancerad analysmodell undersökt hur ny teknik kommer att förändra vad tjänstemän gör på jobbet i branscherna it, kommunikation, handel, kunskapsintensiva tjänster och tillverkningsindustri. Över 70 procent av Unionens medlemmar jobbar i dessa branscher.
Rapporten visar att kvinnor riskerar att drabbas hårt av teknikskiftet. Kvinnor har i större utsträckning än män arbetsuppgifter som väntas automatiseras inom fem år - nära 12 procent av arbetsuppgifterna jämfört med 8 procent av männens.
För till exempel ekonomiassistenter förutspår Unionen att en tredjedel av arbetsuppgifterna har försvunnit om fem år. För löne- och personaladministratörer är det över 40 procent av arbetsuppgifterna som försvinner.
För tjänstemän med högre utbildning är det istället få arbetsuppgifter som kommer att automatiseras de närmsta åren - endast 5 procent av arbetsuppgifterna för högkvalificerade tjänstemannagrupper.
De yrken som påverkas mest av förstärkning av ny teknik i de fyra studerade branscherna är lednings- och organisationsutvecklare samt marknadsanalytiker och marknadsförare. Olika typer av ingenjörsyrken kommer också förstärkas av ny teknik. Unionens analys visar även att den nya digitala tekniken kommer att skapa tusentals nya jobb, framförallt inom it.
 
Källa: https://unionenopinion.se/var-politik/ny-teknik-automatisering-och-coronakris/
 
Bild: Press Unionen