Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2023-06-13

Spaning

Färre än var fjärde företag arbetar aktivt för mångfald

Färre än var fjärde företag arbetar aktivt för mångfald

Färre än vart fjärde företag arbetar aktivt för ökad inkludering och mångfald på sin arbetsplats och ett fåtal har en ansvarig för dessa frågor i ledningsgruppen eller styrelsen. Dessutom har bara en procent av företagen verksamhet i utsatta områden, och få erbjuder sommarjobb där. Företagen efterfrågar handlingskraft från politiken, med bland annat sänkta arbetsgivaravgifter som stöd för ökad mångfald. Det visar en undersökning av Kantar Sifo på uppdrag av Järvaveckan Research och PwC.

I undersökningen uppgav 24 procent av företagen att de arbetar aktivt för att öka inkludering och mångfald på sin arbetsplats. Det är vanligare att större företag har ett strukturerat arbete för att öka inkludering och mångfald. Bland företag med tio eller fler anställda uppgav 37 procent att de arbetar aktivt med detta, medan 20 procent av de mindre företagen gav samma svar.

Språk utmålas ofta som ett hinder för att anställa och i undersökningen uppger 76 procent att det behövs politiskt stöd för språkutbildning av anställda som inte kan svenska. Deltagarna anser även att lägre arbetsgivaravgifter eller annat ekonomiskt stöd för att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden kan öka etnisk mångfald på företag.

Resultaten visar också att få bolag har verksamhet på plats i utsatta områden, där bara en procent av företagen har engagerat sig genom att öppna upp kontor eller verksamhet. Så få som två procent av företagen har besökt en skola belägen i ett utsatt område. Dessutom är det inte fler än sju procent som uppger att de erbjuder sommarjobb och praktikplatser i utsatta områden.

Undersökningen visar också att 39 procent av deltagarna upplever att polariseringen i samhället är ett hot mot tillväxten i det egna företaget. Bland företag på landsbygd och i mindre tätorter ger 47 procent samma svar.

Nästan hälften av företagen i undersökningen ser ingen motsättning mellan att rekrytera på meriter och samtidigt verka för att öka etnisk mångfald. Bland företag som arbetar aktivt för inkludering och mångfald är det hela 65 procent som ger det svaret. Dessutom anser deltagarna i undersökningen att den främsta anledningen till att arbeta med inkludering och mångfald är att attrahera och behålla talanger samt att bibehålla konkurrenskraften.

 

Källa: https://mb.cision.com/Public/365/3778759/8660872695202ca3.pdf

 

Bild: Depositphotos