Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2019-06-25

Spaning

Större förtroende för företag än för politiker

Större förtroende för företag än för politiker

Svenskar har större förtroende för företag än för politiker när det gäller att driva samhällsutveckling. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av Novus på uppdrag av den ideella organisationen Reach for Change.
I den nya undersökningen uppger 23 procent av svenskarna att man har störst förtroende för företag när det gäller att driva samhällsutveckling, 17 procent uppger att man har störst förtroende för ideell sektor och först därefter kommer politiker med 13 procent.
Undersökningen visar också att de viktigaste bidragen företag kan göra till samhällsutvecklingen enligt svenskarna är att minska sin klimatpåverkan (64%). Därefter följer att utveckla varor och tjänster som gör världen bättre (61%) och att samarbeta med organisationer som verkar för en bättre värld (33%). Betydligt färre (11%) anser att företag borde donera pengar till välgörenhet.
 
Källa: https://news.cision.com/se/reach-for-change/r/svenskar-har-storre-fortroende-for-foretag-an-for-politiker,c2847755