Färre positiva till nanoteknik

Färre positiva till nanoteknik

Svenska folkets tidigare positiva inställning till tekniken tycks ha svalnat. Av de 4 av 5 svenskar som hört talas om nanoteknik är i och för sig 44 procent i olika grad positiva till tekniken. Men det är en minskning från 55 procent (2011). Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm.

Undersökningen visar att andelen positiva har minskat, det ska dock noteras att man inte gått från positiv till negativ, utan från positiv till neutral. Andelen neutrala har ökat från 15 till 34 procent. Andelen negativa har inte förändrats nämnvärt.

I grupperna män och universitetsutbildade har 89 procent (mot snittet 84 %) hört talas om tekniken. Det är också de grupperna tillsammans med studenter och åldersgruppen 18-29 år som är mest positiva till nanoteknik.

Bland dem som är positiva ses nanotekniken som en stor framtida potential inom medicin, sjukvård och den allmänna teknikutvecklingen. Flera anger också att de tror att tekniken kan bidra till att lösa olika miljöproblem.

De som i någon grad är negativa till nanoteknik beskriver en oro för okända risker kopplade till miljö och människors hälsa. Bland de som ställer sig neutrala kan man i de öppna kommentarerna se att man anser sig vara för dåligt insatt i ämnet för att kunna ta ställning.

Läs mer: https://www.kfstockholm.se/i-fokus/halsa/nanoteknik-vad-tycker-svenska-folket/