Shopping Teknik / Prylar
Publicerat: 2014-06-23

Spaning

Holorum

Holorum

Amerikanska elektronikföretaget Loewe har i sitt utvecklingslab tagit fram en prototyp av vad som skulle kunna vara framtidens butik. I labbet, Lowe’s Innovation Labs, har man skapat ett ”holoroom” där besökaren virtuellt kan inreda rummet för att sedan ”se” hur det skulle kunna se ut i verkligheten. Tekniken bakom är baserad på 3D och augmented reality. Förutom att kunna se rummet och dess inredning är det också möjligt att göra ändringar medan man är inne i rummet och sedan se effekterna av ändringarna. Än så länge använder man någon variant av surfplatta för att se rummet men ett naturligt nästa steg vore att t ex använda vr-glasögon som Oculus Rift istället.
Läs mer här: http://media.lowes.com/pr/2014/06/11/science-fiction-inspires-lowes-holoroom-and-home-improvement-innovation/