Hälsa / Träning Privatekonomi
Publicerat: 2019-03-24

Spaning

Färre unga spelar om pengar

Färre unga spelar om pengar

Spel om pengar bland skolungdomar har minskat kraftigt sedan år 2000, visar en ny rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Nedgången syns både bland pojkar och flickor i såväl årskurs 9 som i gymnasiets år 2. I årskurs 9 finns det en ökad sannolikhet att ha spelat om pengar bland elever som har blivit mobbade
År 2001 uppgav hälften av alla pojkar i nian att de spelat om pengar de senaste 30 dagarna, denna andel hade sjunkit till 14% år 2012. Nedgången har fortsatt även fram till 2018 men har stannat av något de senaste åren. Spelandet har också minskat markant bland flickorna i nian samt bland gymnasieleverna sedan 2004, då gymnasiet inkluderades i undersökningen.
Rapporten visar också att det finns tydliga könsskillnader. Andelen pojkar som uppgett att de spelat om pengar de senaste 30 dagarna har varit mer än dubbelt så stor som andelen flickor under hela perioden. Skillnaderna är extra tydliga i gymnasiet. År 2018 var det drygt sju gånger så vanligt att spela om pengar bland pojkarna jämfört med flickorna (15% respektive 2%).
 
Källa: https://www.can.se/fokusrapport03#